బుధవారం, నవంబర్ 06, 2019

తెలుగుకి చేయిస్తున్న నష్టాలు

తెలుగుకి చేయిస్తున్న నష్టాలు


ప్రజాకవి దృష్టిలో పిచ్చి తుగ్లక్ అను నీవు 
సచ్చిన వాడితో సమానం.
ఇంకా సకిలింతలు యేల...?

తెలుగోడి రాతలులో - కూతలులో మార్పులను ఒప్పుకోము. నీవు తెలుగోడిని కాదని ఒప్పుకొనేవరకు...✊✊👊

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

ప్రాముఖ్య కథనాలు