కవితలు

గొస్తనీ-గోడ పత్రికలో

2. నాలో నీల


1. స్వగతం - స్వాగతం
2 వ్యాఖ్యలు:

  1. స్వచ్ఛమైన ఆనంద స్వేచ్ఛ ప్రపంచంలోకి స్వాగతం మిత్రమా

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  2. ప్రతి ఒక్కరి స్వేచ్ఛ వెళ్ళిబుచ్చటానికి ఒక వస్తువు,ఒక పక్రియ,ఒక వేదిక,ఒక అంశం అవసరము... అది నిలోను ఉంటుంది...మిత్రమా ధన్యవాదాలు... మరిన్ని స్పందనలతో మీ చైతన్య.

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

Blogger ఆధారితం.