సరికొత్త పోస్టులు

శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి

గురువారం, అక్టోబర్ 29, 2020
              శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి కృష్ణమూర్తిగారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా దేవరపల్లికి చెందిన ఎర్నగూడెం నందు 1866 సంవత్సరంలో అక్టోబరు...

ద్రావిడభాషల - ప్రశ్నలు/ dravida bhashala prasnalu/ southren languages

శుక్రవారం, అక్టోబర్ 16, 2020
ద్రావిడ భాషలు - ప్రశ్నలు 1. ద్రావిడ భాషలకు సంస్కృతానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదని చెప్పిన మొట్టమొదటి పాశ్చాత్య తుడు ఎవరు? జ) ఫ్రాన్సిస్ వైట్ ఎలీస...
Blogger ఆధారితం.